รวม3 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ゆうきょうそう

  自由競争

  การแข่งขันโดยเสรี

 • んじゆうしゅ

  新自由主義

  แนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่

 • いさないふ

  小さな政府

  รัฐบาลกลางที่มีอำนาจจำกัด