รวม6 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • せいかんわ

  規制緩和

  การผ่อนคลายกฏระเบียบ

 • いざいとっく

  経済特区

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 • うぞうかいかく

  構造改革

  การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 • いせいこうぞうかいかく

  財政構造改革

  การปฏิรูปโครงสร้างทางการคลัง

 • でぃすくろーじゃー

  ディスクロージャー

  การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

 • ちべいこうぞうきょうぎ

  日米構造協議

  การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา