รวม5 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • んたーねっと

  インターネット

  อินเตอร์เน็ต

 • ろーばるすたんだーど

  グローバル・スタンダード

  มาตรฐานสากล

 • いざいのぐろーばるか

  経済のグローバル化

  โลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ

 • んぎょうのくうどうか

  産業の空洞化

  การที่อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเนื่องจากเหตุผลค่าเงินสูง หนี้เพิ่มขึ้น หรือกฎข้อบังคับต่างๆ จึงทำให้กำลังการผลิตในประเทศถดถอย

 • じょうほうぎじゅつ

  情報技術(IT)

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)