รวม12 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いてぃーかくめい

  IT革命

  การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • んしくみかえしょくひん

  遺伝子組み換え食品

  อาหารดัดแปลงพันธุกรรม

 • んたーねっと

  インターネット

  อินเตอร์เน็ต

 • れくとろにくす

  エレクトロニクス

  อิเล็กทรอนิกส์

 • じゅつかくしん

  技術革新

  นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 • じょうほうぎじゅつ

  情報技術(IT)

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

 • んたんぎじゅつ

  先端技術

  เทคโนโลยีล้ำยุค

 • てきざいさんけん

  知的財産権

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • てきしょゆうけん

  知的所有権

  การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

 • んししょうとりひき

  電子商取引

  อีคอมเมิร์ซ (การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

 • んしまねー

  電子マネー

  เงินอิเล็กทรอนิกส์

 • いおてくのろじー

  バイオテクノロジー

  เทคโนโลยีชีวภาพ