รวม15 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • っこくにせいど

  一国二制度

  หนึ่งประเทศ สองระบบ

 • んげるす

  エンゲルス

  ฟรีดริช เองเงิลส์ (1820-1895)

 • いかくかいほうせいさく

  改革開放政策

  นโยบาย“การปฏิรูปและเปิดประเทศ”ของเติ้งเสี่ยวผิง ปี 1978

 • いかくけいざい

  計画経済

  ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน

 • るばちょふ

  ゴルバチョフ

  มีฮาอิล เซร์เกเยวิช กอร์บาชอฟ (1931- )

 • んろん

  『資本論』

  ว่าด้วยทุน (ชื่อหนังสือเขียนโดย คาร์ล มาร์กซ์)

 • しゃかいしゅ

  社会主義

  ระบบสังคมนิยม

 • しゃかいしゅぎけいざい

  社会主義経済

  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

 • しゃかいしゅぎしじょうけいざい

  社会主義市場経済

  เศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยม

 • いもい

  ドイモイ

  นโยบายดอยมอยเพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของเวียดนาม

 • くりつこっかきょうどうたい

  独立国家共同体(CIS)

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช

 • れすとろいか

  ペレストロイカ

  นโยบายเปเรสตรอยกาของสหภาพโซเวียต

 • るくす

  マルクス

  คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx 1818 – 1883)

 • ーにん

  レーニン

  วลาดิมีร์ อิลลิช อิวานิคอฟ เลนิน (1870-1924)

 • しあかくめい

  ロシア革命

  การปฏิวัติของรัสเซีย