รวม5 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • じあつうかき

  アジア通貨危機

  วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย

 • んゆうのこくさいか

  金融の国際化

  การปรับกฎระเบียบทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าในระดับสากล

 • うかき

  通貨危機

  วิกฤตการเงิน

 • すきせい

  BIS規制

  ระบบการกำกับดูแลสถาบันการเงินขององค์การระหว่างประเทศของธนาคารกลาง

 • っじふぁんど

  ヘッジ・ファンド

  กองทุนบริหารความเสี่ยง, กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยง (กองทุนประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายในการบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือกำไรให้มากที่สุด)