รวม8 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ろしうりぎょう

  卸売業

  กิจการค้าส่ง

 • うりぎょう

  小売業

  ธุรกิจค้าปลีก

 • うりてん

  小売店

  ร้านค้าปลีก

 • んびにえんすすとあ(こんびに

  コンビニエンスストア(コンビニ)

  ร้านสะดวกซื้อ

 • しょうぎょう

  商業

  ธุรกิจการค้า

 • うしんはんばい

  通信販売

  การขายสินค้าทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เนต

 • すしすてむ

  POSシステム(POS)

  ระบบขายหน้าร้าน (POS)

 • りゅうつう

  流通

  การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค