รวม4 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • じあたいへいよういざいきょうりょくかいぎ

  アジア太平洋経済協力会議(APEC)

  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)

 • いざいまさつ

  経済摩擦

  ความขัดแย้งเชิงเศรษฐกิจ

 • いがいかかく

  内外価格差

  ความแตกต่างของราคาระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ

 • ちべいこうぞうきょうぎ

  日米構造協議

  การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา