รวม18 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • だむすみす

  アダム・スミス

  อาดัม สมิธ (1723-1790)

 • いざい

  経済

  เศรษฐกิจ

 • いんず

  ケインズ

  จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (1883-1946)

 • くふろん

  『国富論』

  "ความมั่งคั่งของประชาชาติ"

 • んごうけいざい

  混合経済

  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

 • じょうけいざい

  市場経済

  ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

 • ほんか

  資本家

  นักทุนนิยม

 • ほんしゅ

  資本主義

  ระบบทุนนิยม

 • ほんしゅぎけいざい

  資本主義経済

  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

 • しゃかいてきぶんぎょう

  社会的分業

  การแบ่งงานกันทำตามลักษณะสังคม

 • ゆうきょうそう

  自由競争

  การแข่งขันโดยเสรี

 • ゆうざいさんせい

  私有財産制

  ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล

 • しゅうせいしほんしゅ

  修正資本主義

  ระบบทุนนิยมแบบดัดแปลง

 • うほうにん(れっせふぇーる)

  自由放任(レッセ・フェール)

  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

 • しゅんぺーたー

  シュンペーター

  โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (1883-1950) บิดาแห่งกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม

 • しょうひん

  商品

  สินค้าโภคภัณฑ์

 • えざるて

  見えざる手

  มือที่มองไม่เห็น

 • じゅん

  利潤

  กำไร