รวม4 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • しょうしこうれいか

  少子高齢化

  การเข้าสู่สภาวะการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดต่ำ

 • ーふてぃねっと

  セーフティネット

  กลไกการคุ้มครองความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ

 • んきん

  年金

  เงินบำนาญชราภาพ

 • りあふり

  バリアフリー

  การปรับสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของผู้พิการหรือผู้สูงอายุให้ปราศจากอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ