รวม8 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • うし

  過労死

  การเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป

 • うきょうしょくぎょうあんていじょ(はろーわーく)

  公共職業安定所(ハローワーク)

  สำนักงานจัดหางานของญี่ปุ่น (ฮัลโหลเวิร์ก)

 • よう

  雇用

  การจ้างงาน

 • ーびすざんぎょう

  サービス残業

  การทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้ค่าตอบแทน

 • しゅうしんこようせい

  終身雇用制

  ระบบการจ้างงานตลอดชีพ

 • ーと

  ニート(NEET)

  กลุ่มคนในวัยแรงงานที่ไม่อยู่ในระหว่างศึกษา ทำงาน และฝึกอบรม, คนว่างงาน

 • けんろうどうしゃ

  派遣労働者

  แรงงานที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานที่อื่น

 • りーたー

  フリーター

  คนที่ไม่ได้ทำงานประจำและไม่มีอาชีพแน่นอน