รวม17 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • りおぺれーしょん

  売りオペレーション(売りオペ)

  การที่ธนาคารแห่งประเทศขายตราสารหนี้คืนแก่ธนาคารเอกชน เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะเงินล้นตลาด

 • いおぺれーしょん

  買いオペレーション(買いオペ)

  การที่ธนาคารแห่งประเทศรับซื้อตราสารหนี้จากตลาดเพื่อให้เงินเข้ากลับเข้าสู่ตลาด

 • んこうのぎんこう

  銀行の銀行

  ธนาคารของธนาคาร

 • んゆうせいさく

  金融政策

  นโยบายการเงิน

 • うかいしじょうそうさ

  公開市場操作

  การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดโดยธนาคารกลาง

 • うていぶあい

  公定歩合

  อัตราคิดลด

 • うていぶあいそうさ

  公定歩合操作

  การควบคุมอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินเอกชน

 • いふのぎんこう

  政府の銀行

  ธนาคารของรัฐบาล

 • ろきんりせいさく

  ゼロ金利政策

  นโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์

 • ちゅうおうぎんこう

  中央銀行

  ธนาคารกลาง

 • ほんぎんこう(にちぎん

  日本銀行(日銀)

  ธนาคารกลางญี่ปุ่น

 • っけんぎんこう

  発券銀行

  ธนาคารที่ออกธนบัตร

 • ーどまん

  フリードマン

  มิลตัน ฟรีดแมน (1912-2006)

 • ねーさぷら

  マネー・サプライ

  อุปทานเงิน

 • ねたりずむ

  マネタリズム

  แนวคิดสำนักการเงินนิยม

 • きんじゅんびりつそうさ(しはらいじゅんびりつそうさ)

  預金準備率操作(支払準備率操作)

  การปรับสัดส่วนการกันเงินสำรองไว้กับธนาคารชาติ

 • りょうてきかんわせいさく

  量的緩和政策

  มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (มาตรการ QE)