รวม6 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • ししぶり

  貸し渋り

  ภาวะสินเชื่อตึงตัว

 • んゆうのじゆうか

  金融の自由化

  การผ่อนคลายทางการเงิน

 • しょうけんとうし

  証券投資

  การลงทุนในหลักทรัพย์

 • ろきんりせいさく

  ゼロ金利政策

  นโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์

 • りょうさいけん

  不良債権

  สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

 • いお

  ペイオフ

  ระบบคุ้มครองเงินฝาก