รวม6 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • せいかんわ

  規制緩和

  การผ่อนคลายกฏระเบียบ

 • うきょうじぎょう

  公共事業

  กิจการสาธารณะ

 • うきょうとうし

  公共投資

  การลงทุนภาครัฐ

 • うぞうかいかく

  構造改革

  การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 • いせいこうぞうかいかく

  財政構造改革

  การปฏิรูปโครงสร้างทางการคลัง

 • でぃすくろーじゃー

  ディスクロージャー

  การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ