รวม10 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いじょういてんしゅうし

  経常移転収支

  เงินโอนและบริจาค (ดุลประเภทหนึ่งในดุลบัญชีเดินสะพัด)

 • いじょうしゅうし

  経常収支

  ดุลบัญชีเดินสะพัด

 • くさいしゅうし

  国際収支

  ดุลการค้าระหว่างประเทศ

 • ーびすしゅうし

  サービス収支

  ดุลบริการ

 • ほんしゅうし

  資本収支

  ดุลบัญชีเงินทุน

 • しょとくしゅうし

  所得収支

  ดุลรายได้

 • のたしほんしゅうし

  その他資本収支

  บัญชีทุน

 • うししゅうし

  投資収支

  บัญชีการเงิน

 • うえきさーびすしゅうし

  貿易・サービス収支

  ดุลการค้าและบริการ

 • うえきしゅうし

  貿易収支

  ดุลการค้า