รวม18 คำ

คำศัพท์ที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่สอง จะมีเครื่องหมาย ☆☆ หรือ ☆ กำกับ และอาจมีวิธีการใช้และประโยคตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีดาวเป็นคำที่ใช้เรียนเสริม

 • いえむえふはちじょうこく

  IMF8条国

  ประเทศที่ตอบรับพันธะข้อ 8 ของ IMF

 • じあつうかき

  アジア通貨危機

  วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย

 • んぐすとんたいせい

  キングストン体制

  กรอบการเจรจาคิงสตัน เกี่ยวกับการกำหนดค่าเงินตราต่างประเทศ

 • くさいつうか

  国際通貨

  เงินตราต่างประเทศ

 • くさいつうかき

  国際通貨危機

  วิกฤตการณ์การเงินระหว่างประเทศ

 • くさいつうかききん

  国際通貨基金(IMF)

  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 • みっと(しゅうこくしゅのうかいぎ)

  サミット(主要国首脳会議)

  การประชุมสุดยอดผู้นำ

 • ーせぶん(せんしんななかこくざいむしょう・ちゅうおうぎんこうそうさいかいぎ)

  G7(先進7か国財務相・中央銀行総裁会議)

  จี 7 (การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ชาติ)

 • ーふぁいぶ(せんしんごかこくざいむしょう・ちゅうおうぎんこうそうさいかいぎ)

  G5(先進5か国財務相・中央銀行総裁会議)

  จี 5 (การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 ชาติ)

 • みそにあんきょうてい

  スミソニアン協定

  ข้อตกลงสมิธโซเนียน

 • うかき

  通貨危機

  วิกฤตการเงิน

 • くべつひきだしけん

  特別引き出し権(SDR)

  สิทธิพิเศษถอนเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 • るき

  ドル危機

  วิกฤตค่าเงินดอลลาร์

 • るしょっく

  ドル・ショック(ニクソン・ショック)

  ปรากฏการณ์ดอลลาร์ช็อก (นิกสันช็อก)

 • らざごうい

  プラザ合意

  ข้อตกลงพลาซ่า

 • れとんうっずきょうてい

  ブレトン・ウッズ協定

  ข้อตกลงเบรตตันวูดส์ คือ การสร้างระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลก

 • れとんうっずたいせい

  ブレトン・ウッズ体制

  ระบบเบรตตันวูดส์ คือ ระบบที่เงินสกุลใหญ่ทุกสกุลจะถูกตรึงให้มีอัตราคงที่กับเงินดอลลาร์ ในขณะที่เงินดอลลาร์จะถูกผูกติดอยู่กับทองคำในอัตรา 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

 • ろっくけいざい

  ブロック経済

  ระบบเศรษฐกิจที่มีการกีดกันทางการค้าและตั้งกำแพงภาษี