Tổng số: 19 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んだか

  円高

  Đồng Yên mạnh

 • んやす

  円安

  Đồng Yên yếu

 • いかじゅんび

  外貨準備

  Dự trữ ngoại tệ

 • いこくかわせ

  外国為替

  (Hệ thống mua và bán) ngoại tệ, ngoại hối

 • いこくかわせしじょう

  外国為替市場

  thị trường ngoại tệ

 • へい

  貨幣

  tiền, tiền bạc, của cải, tài sản

 • わせそうば(かわせれーと)

  為替相場(為替レート)

  tỷ giá hối đoái

 • んりつうかせいど

  管理通貨制度

  chế độ tiền pháp định

 • んほんいせい

  金本位制

  chế độ bản vị vàng

 • んきんつうか

  現金通貨

  giao dịch tiền mặt

 • ていかわせそうばせい(こていそうばせい

  固定為替相場制(固定相場制)

  chế độ tỷ giá cố định

 • かんしへい

  兌換紙幣

  tiền có thể chuyển đổi

 • うか

  通貨

  tiền tệ

 • んしまねー

  電子マネー

  tiền điện tử

 • ほんぎんこうけん

  日本銀行券

  tín phiếu ngân hàng Nhật Bản

 • かんしへい

  不換紙幣

  tiền không có khả năng hoán đổi

 • っじふぁんど

  ヘッジ・ファンド

  quỹ đầu cơ, quỹ phòng vệ

 • んどうかわせそうばせい(へんどうそうばせい

  変動為替相場制(変動相場制)

  chế độ tỷ giá biến động

 • きんつうか

  預金通貨

  đồng tiền ký gửi