Tổng số: 5 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • んきょうはかい

  環境破壊

  phá hủy môi trường

 • みもんだい

  ごみ問題

  vấn đề rác thải

 • んぎょうはいきぶつ

  産業廃棄物

  rác thải công nghiệp

 • ろえみっしょん

  ゼロ・エミッション

  hạn chế tối đa rác thải công nghiệp- sinh hoạt

 • いくる

  リサイクル

  tái chế