Tổng số: 12 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いてぃーかくめい

  IT革命

  Cách mạng công nghệ thông tin

 • んしくみかえしょくひん

  遺伝子組み換え食品

  thực phẩm biến đổi gien

 • んたーねっと

  インターネット

  internet

 • れくとろにくす

  エレクトロニクス

  Điện tử

 • じゅつかくしん

  技術革新

  đổi mới công nghê

 • じょうほうぎじゅつ

  情報技術(IT)

  công nghệ thông tin

 • んたんぎじゅつ

  先端技術

  kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao

 • てきざいさんけん

  知的財産権

  quyền tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ

 • てきしょゆうけん

  知的所有権

  quyền sở hữu trí tuệ

 • んししょうとりひき

  電子商取引

  thương mại điện tử

 • んしまねー

  電子マネー

  tiền điện tử

 • いおてくのろじー

  バイオテクノロジー

  công nghệ sinh học