Tổng số: 4 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • じあたいへいよういざいきょうりょくかいぎ

  アジア太平洋経済協力会議(APEC)

  Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương

 • いざいまさつ

  経済摩擦

  mâu thuẫn kinh tế

 • いがいかかく

  内外価格差

  phân biệt giá quốc tế

 • ちべいこうぞうきょうぎ

  日米構造協議

  phương pháp giải quyết những trở ngại cơ cấu (SII)