Tổng số: 20 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • むあんどえ

  M&A

  Mua bán& sáp nhập giữa các công ty

 • 株価

  giá chứng khoán

 • しき

  株式

  cổ phần

 • ぬし

  株主

  cổ đông

 • ぶぬしそうかい

  株主総会

  đại hội cổ đông

 • んせつきんゆう

  間接金融

  tài chính gián tiếp

 • ぼのいざい

  規模の経済

  giảm chi phí từng món hàng bằng cách sản xuất hàng loạt

 • いえいしゃ

  経営者

  người quản lý kinh doanh, giám đốc

 • うこく

  広告

  quảng cáo

 • ーぽれーとがばなんす(きぎょうとうち)

  コーポレート・ガバナンス(企業統治)

  phương thức và quy trình quản lý doanh nghiệp

 • くさいひょうじゅんかきこう

  国際標準化機構(ISO)

  tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

 • んぷらいあんす

  コンプライアンス

  việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh

 • しゃさい

  社債

  trái phiếu công ty

 • しょゆうとけいえいのぶんり

  所有と経営の分離

  phân chia quyền sở hữu và điều hành doanh nghiệp

 • ちょくせつきんゆう

  直接金融

  tài chính trực tiếp

 • いとう

  配当

  tiền lãi cổ phần, cổ tức

 • ふぃらんそろぴー

  フィランソロピー

  tổ chức phúc thiện

 • かか

  付加価値

  giá trị gia tăng

 • せな

  メセナ

  sự đóng góp của các công ty vào phong trào văn hóa/ văn nghệ

 • すとらくちゃりんぐ(りすとら

  リストラクチャリング(リストラ)

  (sự) tái cơ cấu, (sự) tổ chức lại