Tổng số: 15 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • こまーく

  エコマーク

  Dấu chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

 • んそうのはかい

  オゾン層の破壊

  sự phá hủy lớp ôzôn ở tầng bình lưu

 • んきょうほるもん

  環境ホルモン

  hóc-môn môi trường

 • んきょうもんだい

  環境問題

  các vấn đề về môi trường

 • きょうとぎていしょ

  京都議定書

  Nghị định thư Kyoto

 • りーんじーでぃーぴ

  グリーンGDP

  GDP xanh

 • くれんかんきょうかいはつかいぎ

  国連環境開発会議

  diễn đàn Liên hiệp quốc về môi trường và phát triển (UNEP)

 • くれんかんきょうけいかく

  国連環境計画(UNEP)

  Chương trình môi trường Liên hiệp quốc

 • くれんにんげんかんきょうかいぎ

  国連人間環境会議

  Diễn đàn Liên hiệp quốc về môi trường và con người

 • ぞくかのうなはってん

  持続可能な発展

  phát triển bền vững

 • しょうえねるぎー

  省エネルギー

  tiết kiệm năng lượng

 • きゅうおんだんか

  地球温暖化

  sự nóng lên của trái đất

 • きゅうさみっと

  地球サミット

  Hội nghị thượng đỉnh trái đất (Rio De Janerio,1992)

 • ふぃらんそろぴー

  フィランソロピー

  tổ chức phúc thiện

 • せな

  メセナ

  sự đóng góp của các công ty vào phong trào văn hóa/ văn nghệ