Tổng số: 6 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • せいかんわ

  規制緩和

  (sự) bãi bỏ quy định

 • うきょうじぎょう

  公共事業

  công trình công cộng

 • うきょうとうし

  公共投資

  đầu tư công

 • うぞうかいかく

  構造改革

  cải cách cơ cấu

 • いせいこうぞうかいかく

  財政構造改革

  cải cách cơ cấu tài chính công

 • でぃすくろーじゃー

  ディスクロージャー

  tiết lộ, công khai