Tổng số: 6 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • せいかんわ

  規制緩和

  (sự) bãi bỏ quy định

 • いざいとっく

  経済特区

  đặc khu kinh tế

 • うぞうかいかく

  構造改革

  cải cách cơ cấu

 • いせいこうぞうかいかく

  財政構造改革

  cải cách cơ cấu tài chính công

 • でぃすくろーじゃー

  ディスクロージャー

  tiết lộ, công khai

 • ちべいこうぞうきょうぎ

  日米構造協議

  phương pháp giải quyết những trở ngại cơ cấu (SII)