Tổng số: 18 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • せん

  寡占

  độc quyền nhóm

 • るてる

  カルテル

  các-ten, liên hiệp doanh nghiệp

 • ぎょうしゅうだん(きぎょうぐるーぷ)

  企業集団(企業グループ)

  tập đoàn các doanh nghiệp

 • ぎょうのしゅうちゅう

  企業の集中

  (sự) tập trung sức mạnh của các công ty

 • いれつ

  系列

  liên kết doanh nghiệp kiểu Nhật Bản, tập đoàn doanh nghiệp Nhật Bản

 • うせいとりひきいいんかい

  公正取引委員会

  ủy ban thương mại công bằng

 • んぐろまりっと

  コングロマリット

  tập đoàn đa lĩnh vực

 • んつぇるん

  コンツェルン

  (Konzern) nhóm các công ty

 • いばつ

  財閥

  tập đoàn độc quyền gia đình trị

 • いばつかいたい

  財閥解体

  sự giải thể của các zaibatsu 

 • ほんのしゅうせき

  資本の集積

  tích lũy tư bản

 • ほんのしゅうちゅう

  資本の集中

  tập trung tư bản

 • いさんのしゅうちゅう

  生産の集中

  tập trung sản xuất

 • くせん

  独占

  độc quyền

 • くせんかかく

  独占価格

  giá độc quyền

 • くせんきぎょう

  独占企業

  doanh nghiệp độc quyền

 • くせんきんしほう

  独占禁止法(独禁法)

  Luật chống độc quyền

 • すと

  トラスト

  một hình thức độc quyền, tơ- rớt