Tổng số: 10 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • いごほけん

  介護保険

  bảo hiểm sự dụng dịch vụ y tế chăm sóc khi ốm đau

 • うれいしゃかい

  高齢社会

  dân số già

 • くみんかいねんきん

  国民皆年金

  chế độ bảo hiểm lương hưu toàn dân

 • くみんねんきん

  国民年金

  trợ cấp quốc dân

 • しょうしこうれいか

  少子高齢化

  hiện tượng ít trẻ em và già hóa dân số

 • しょうしこうれいしゃかい

  少子高齢社会

  xã hội dân số già

 • みたてほうしき

  積立方式

  công thức tích lũy dần (áp dụng cho lương hưu)

 • んきん

  年金

  tiền trợ cấp, lương hưu

 • んきんほけん

  年金保険

  bảo hiểm lương hưu

 • かほうしき

  賦課方式

  thuế ấn định