Tổng số: 4 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • しょうしこうれいか

  少子高齢化

  hiện tượng ít trẻ em và già hóa dân số

 • ーふてぃねっと

  セーフティネット

  lưới phòng vệ rủi ro kinh doanh

 • んきん

  年金

  tiền trợ cấp, lương hưu

 • りあふり

  バリアフリー

  không rào cản