Tổng số: 3 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • ゆうきょうそう

  自由競争

  cạnh tranh tự do

 • んじゆうしゅ

  新自由主義

  Chủ nghĩa tự do kiểu mới

 • いさないふ

  小さな政府

  chính phủ ít can thiệp, chính phủ nhỏ gọn