Tổng số: 8 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • うし

  過労死

  chết vì làm việc quá sức

 • うきょうしょくぎょうあんていじょ(はろーわーく)

  公共職業安定所(ハローワーク)

  cơ quan an toàn lao động công cộng (Hello work)

 • よう

  雇用

  thuê lao động/công việc làm thuê

 • ーびすざんぎょう

  サービス残業

  làm thêm không lương

 • しゅうしんこようせい

  終身雇用制

  chế độ làm việc suốt đời cho một công ty

 • ーと

  ニート(NEET)

  Những người không học tập, không rèn luyện, không lao động

 • けんろうどうしゃ

  派遣労働者

  nhân viên tạm thời

 • りーたー

  フリーター

  người làm nghề tự do