Tổng số: 6 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • ししぶり

  貸し渋り

  thắt chặt tín dụng

 • んゆうのじゆうか

  金融の自由化

  tự do hóa tài chính

 • しょうけんとうし

  証券投資

  đầu tư chứng khoán

 • ろきんりせいさく

  ゼロ金利政策

  chính sách lãi suất bằng không

 • りょうさいけん

  不良債権

  nợ xấu

 • いお

  ペイオフ

  chi trả tiền gửi được bảo hiểm