Tổng số: 5 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • じあつうかき

  アジア通貨危機

  Khủng hoảng tiền tệ châu Á

 • んゆうのこくさいか

  金融の国際化

  quốc tế hóa tài chính

 • うかき

  通貨危機

  khủng hoảng tiền tệ

 • すきせい

  BIS規制

  Quy định ngân hàng thanh toán kinh tế

 • っじふぁんど

  ヘッジ・ファンド

  quỹ đầu cơ, quỹ phòng vệ