Tổng số: 8 từ

Mức độ thông dụng và quan trọng của từ được hiển thị bởi dầu 2 sao (☆☆) và 1 sao (☆). Các cụm từ không được đánh dấu sao có thể được dùng để tham khảo thêm.

 • ろしうりぎょう

  卸売業

  người bán buôn

 • うりぎょう

  小売業

  kinh doanh lẻ, buôn bán lẻ

 • うりてん

  小売店

  của hàng buôn bán lẻ

 • んびにえんすすとあ(こんびに

  コンビニエンスストア(コンビニ)

  cửa hàng tiện dụng 24h

 • しょうぎょう

  商業

  thương nghiệp

 • うしんはんばい

  通信販売

  bán hàng qua kênh viễn thông

 • すしすてむ

  POSシステム(POS)

  hệ thống tích điểm ( POS)

 • りゅうつう

  流通

  lưu thông